www.strandjagtforeningen.dk
 
 
 • Bukkejagt
 •  
   
 • Bukkejagt for nyjægere
 •  
   
 • Drivjagt
 •  
   
 • Dzik Kròl
 •  
   
 • Dåhjortejagt
 •  
   
 • Forberedelser før jagten
 •  
   
 • Jagttilmelding
 •  
   
 • Kronhjortejagt
 •  
   
 • Muflon jagt
 •  
   
 • Næste møde i Polens klub
 •  
   
 • Polens aften 2018
 •  
   
 • Priser Bukke jagt
 •  
   
 • Priser Hjorte/drivjagt
 •  
   
   
  Jagttilmelding  
   
   

  Tilmelding Bukke- Hjorte- & Drivjagt, med Polens klubben

  OBS: Ny lov i Polen kræver alle skal være fyldt 18år for at deltage på jagt !! 

  Bukkejagten starter den 11. Maj med morgenpürsch !  

  OBS: 1 Stk tilmelding pr Jæger !!

  Navn

  Adresse

  Cpr. Nr.

  MobilTlf. nr.

   

   

   

   

   

  e-mail Adr:

   

  Via den polske jagtudbyder:________________________________tilmelder jeg mig følgende Jagt:

  Ny-jæger bukkejagt 2:1:_____ Alm bukkejagt 1:1:______ Kron/Då-hjortejagt: _____Drivjagt:_______

  Jagt til fast pris:_______ Jagt efter prisliste:_______

  Jeg ønsker at skyde :

  ___ Råbuk, stk:_______ Ca gram netto:__________g

  ___ Kronhjort, stk. _____  Ca kg: _______

  ___ Dåhjort, stk:_________Ca Kg:________

  ___ Vildsvin, stk:_______ Ca kg: ___________  Keiler: _______

   Jeg ønsker at starte jagten:

  den, ___ /___ 2018. aften, & slutter  den___ /___ 2018. morgen

  Bukkejagt Minimum 6 Pürsch = 3 Dage / Hjortejagt Minimum 8 Pürsch = 4 dage

  Ankomstdag & afrejsedag = 1 dag.

  Drivjagt = 3 dages jagt, samt 2 x ½-dags ophold / Pension før og efter jagten.

  Jeg ønsker, en tolk der snakker, Tysk _____ , Engelsk _____ .

  Mod tillæg: Enkelt værelse:______ (75,-Kr), Eller ophold Kat S:_______ (98,-Kr)pr døgn)

  Ekstra ophold uden jagt = pr døgn = 627,-Kr:_______

  Jeg kører til Polen i min egen bil:____/Regn nr:____________________

  Betaling/depositum hjemmefra til dækning for:

  Fuld pension Kat1, med ophold i dobbeltværelse, Polsk ansvarsforsikring, jagtføring 1:1, fast pris for kørsel på jagtreviret i Polen 50€ pr døgn, tolk, Polsk adm-gebyr samt medlemsgebyr til Polens Klubben gældende for èt jagtår:

  Depositum 6 Pürsch incl kørsel på jagt alt i alt:  5.155,-Kr

  Depositum 8 Pürsch incl kørsel på jagt alt i alt:  6.606,-Kr  

  Depositum Ny-jæger bukkejagt jagtføring 2:1 = 3.917,-Kr...... (pr jæger ved 2)

  Drivjagt 4 dage, effektiv jagt 3 dage med bus, drikkepenge, øl & vand: 9.200.-Kr 

  Drivjagt 4 dage, effektiv jagt 3 dage "kør selv" uden drikkepenge: 7.600,-Kr

  Depositum, kopi af pas, EU–våben pas  & jagttegn, medbringes til:

  "Tilmeldings- dag i jægerhuset: Søndag d. 24. Juni 2018. Kl 10-12.    

  Er du forhindret i at deltage d. 24. juni, så send en mail til:

  sorenravnholt@gmail.com, Eller ring til: Tlf: 2274 2079

  Konto i Broager sparekasse: 9797 0000501131

  Jeg giver med min underskrift lov til at, mine billeder optaget på jagten må anvendes på: www.strandjagtforeningen.dk,

  Jeg er bekendt med den polske jagtudbyders prisliste og indforstået med at,

  trofæ afgift og betaling af tillægs ydelser uden anden aftale, afregnes  i EURO, inden reviret i Polen forlades.

   Dato. ____ /____ 2018 ,  Underskrift, _____________________________________________________

   
   
     
  Copyright © Landsbyhjemmeside.dk