www.strandjagtforeningen.dk
 
 
 • Bukkekaffe
 •  
   
 • Film i Jægerhuset
 •  
   
 • Generalforsamling
 •  
   
 • Grillaften
 •  
   
 • Jubilar i Strandjagtforeningen
 •  
   
 • Julehygge
 •  
   
 • Jægerråd
 •  
   
 • Laser-shot
 •  
   
 • Mårhunde aften
 •  
   
 • Østerstur
 •  
   
   
  Generalforsamling  
     Der indkaldes hermed til generalforsamling i Strandjagtforeningen for Als og Sundeved:

    

  Torsdag den 23. september 2021 kl 19.00

   

  i Jægerhuset, Illerstrandvej 7, Broager       Dagsorden: 

   

  1.    Valg af dirigent.

   

  2.    Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.

   

  3.    Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.

   

  4.    Indkomne forslag. (se nedenfor )

   

  5.    Fastlæggelse af kontingent.

   

  6.    Valg af formand og / eller kasserer. Formand i lige, kasserer ulige år.

   

  7.    Valg af bestyrelsesmedlemmer, 3 i lige, 2 i ulige år.


  8.    Valg af 2 suppleanter. 1 i lige år, 1 i ulige år.

    

  9.    Valg af to bilags kontrollører og samt to suppleanter herfor. 1 i lige år, 1 i ulige år.

   

  10.  Eventuelt.

   

    Forslag der ønskes optaget på dagsordenen, skal være foreningen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

          

  Foreningen er vært ved lidt mad og drikke.


  Efter generalforsamlingen trækkes der lod om deltagelse i tre klapjagter - doneret af Broager Jagtforening.

  ------------------------------------------------


  Indkomne forslag:

  Bestyrelsen foreslår nogle ændringer til vedtægterne, således at disse er i overensstemmelse med Jægerforbundets vedtægter.


  Forslaget til nye vedtægter kan hentes her - ændringer er markeret med rødt   
   
     
  Copyright © Landsbyhjemmeside.dk