www.strandjagtforeningen.dk
 
 
 • Bukkejagt
 •  
   
 • Bukkejagt for nyjægere
 •  
   
 • Drivjagt
 •  
   
 • Dzik Kròl
 •  
   
 • Dåhjortejagt
 •  
   
 • Forberedelser før jagten
 •  
   
 • Generalforsamling
 •  
   
 • Jagttilmelding
 •  
   
 • Kronhjortejagt
 •  
   
 • Muflon jagt
 •  
   
 • Næste møde i Polens klub
 •  
   
 • Polens aften 2022
 •  
   
 • Polsk Big Five
 •  
   
 • Priser Bukke jagt
 •  
   
 • Priser Hjorte/drivjagt
 •  
   
   
  Generalforsamling  
   

      

  Der indkaldes hermed til generalforsamling i Polens Klub:

    

  Torsdag den 9. marts 2023 kl 19.00

   

  i Jægerhuset, Illerstrandvej 7, Broager       Dagsorden: 

       1.       Valg af dirigent.

  2.       Valg af referent.

  3.       Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens   beretning for det forgangene år.

  4.       Godkendelse af det af bilagskontrolløren   gennemsete og kommenterede regnskab.

  5.       Valg af formand (lige år).

  6.       Valg af sekretær (ulige år).

  7.       Valg af bilagskontrollør (hvert år).

  8.       Indkomne forslag.

  9.       Eventuelt.   

  Forslag der ønskes optaget på dagsordenen, skal være foreningen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

   

   

   
   
     
  Copyright © Landsbyhjemmeside.dk