www.strandjagtforeningen.dk
 
 
 • Bukkekaffe
 •  
   
 • Film i Jægerhuset
 •  
   
 • Generalforsamling
 •  
   
 • Grillaften
 •  
   
 • Jubilar i Strandjagtforeningen
 •  
   
 • Julehygge
 •  
   
 • Jægerråd
 •  
   
 • Laser-shot
 •  
   
 • Mårhunde aften
 •  
   
 • Vildsvinejagt
 •  
   
 • Østerstur
 •  
   
   
  Generalforsamling  
   

  Der indkaldes hermed til generalforsamling i Strandjagtforeningen for Als og Sundeved:

  Torsdag den 30. marts 2023 kl. 19.00

  i Jægerhuset, Illerstrandvej 7, Broager  Dagsorden: 

  1. Valg af dirigent.
  1. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.
  1. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
  1. Indkomne forslag. (se nedenfor )
  1. Fastlæggelse af kontingent.
  1. Valg af formand og / eller kasserer. Formand i lige, kasserer ulige år.
  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer, 3 i lige, 2 i ulige år.
  1. Valg af 2 suppleanter. 1 i lige år, 1 i ulige år.
  1. Valg af to bilags kontrollører og samt to suppleanter herfor. 1 i lige år, 1 i ulige år.
  1. Eventuelt.

  Forslag der ønskes optaget på dagsordenen, skal være foreningen i hænde senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse (emailes til: flemming@hyen.dk). Indkomne forslag offentliggøres på hjemmesiden senest 3 uger før generalforsamlingen.

   

   
   
     
  Copyright © Landsbyhjemmeside.dk