Jægerhuset


Cathrinesminde_Teglværk_400x200.jpg
 

Strandjagtforeningen har klubhus ( "Jægerhuset" ) på Cathrines Minde Teglværk på Broagerland.

Jægerhusets adresse er: Illerstrandvej 7, 6310 Broager

Vi holder til i den vestligste af de 5 små bygninger - se teksten

Parkering kan foregå på det åbne areal nederst i billedet.

Regler for brug af Jægerhuset.
 
Al brug af Jægerhuset skal tjene til fremme af klubliv og fællesskab.
Alle medlemmer har adgang til Jægerhuset. Nøgle kan udleveres ved henvendelse til kontaktpersonen for Jægerhuset.
Reservation af Jægerhuset skal foretages i den fremlagte kalender i Jægerhuset.
Gæster har kun adgang ifølge med medlemmer.
Jægerhuset kan ikke lånes eller lejes af medlemmerne til private fester og lignende.
Der må ikke nydes medbragte drikkevarer i Jægerhuset.
Det er ikke tilladt at ryge i Jægerhuset - bortset fra i forrummet.
Fodtøj der ikke er rent, skal efterlades i forrummet.
Der må ikke medbringes hund i Jægerhuset.
Brugt service og bestik placeres i opvaskemaskinen.
Alle faciliteter incl toiletter skal efterlades rengjorte.
Projektor, PC’er, Laser-shot, porcelæn, bestik, glas, borde og stole m.v. må ikke fjernes fra Jægerhuset uden det er aftalt med kontaktpersonen for Jægerhuset.
Ved overtrædelse af ovenstående reglement kan bestyrelsen give det pågældende medlem en advarsel samt inddrage medlemmets nøgle.
 
Bestyrelsen for Strandjagtforeningen.
2013-01-10
 
Kontaktperson for Jægerhuset:
Flemming Toft - Mail: formand@strandjagtforeningen.dk

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/