Kontingent

 
Ordinært medlem:  (incl. DJ medlemskab) Kr. 940,-
X-ordinært medlem: (allerede medlem af DJ i en anden forening) Kr. 157,-
Ungdom: ( 16 - 25 år ) Kr. 522,-
Senior: ( født 1948 eller tidligere ) Kr. 608,-
Husstand: Kr. 522,-
Junior: (0 - 15 år ) Kr. 141,-
Kursist: Kr.     0,-

Har du spørgsmål, så skriv til kassereren på email:  kasserer@strandjagtforeningen.dk

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/