Generalforsamling

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Polens Klub:

  Torsdag den 7. marts 2024 kl 19.00

i Jægerhuset, Illerstrandvej 7, Broager


Dagsorden: 

1.   Valg af dirigent
2.   Valg af referent
3.   Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning for det forgangne år
4.   Godkendelse af det af bilagskontrolløren gennemsete og kommenterede regnskab
5.   Valg af formand (lige år)
6.   Valg af sekretær (ulige år)
7.   Valg af bilagskontrollør (hvert år)
8.   Indkomne forslag
9.   Eventruelt
Forslag der ønskes optaget på dagsordenen, skal være i foreningen i hænde senest 14 dage før generalforsamlinges afholdelse

 

 

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/