RIFFELSKYDEFORLØB, OBLIGATORISK

Strandjagtforeningen for Als & Sundeved afholder obligatorisk riffelskydeforløb for kommende riffelprøveaspiranter.

Vi starter med en gennemgang af riflen, indskydning eller kontrol samt spørgsmål.

Imellem de 5 skydninger laver vi fælles markering.
•    Stående skydestilling med anlæg
•    Stående skydestilling uden anlæg
•    Siddende og/eller knælende skydestilling med anlæg
•    Siddende og/eller knælende skydestilling uden anlæg
•    Siddende på stol med anlæg

Lørdag d. 16. marts kl 10.00 på skydebanen Kær Vestermark, Sønderborg

Du skal selv medbringe hjælpemidler, skydestok og stol som du ønsker at anvende til riffelprøven, samt ca. 50 patroner (min. 25 stk. til riffelforløb)

Husk gyldigt jagttegn og våbentilladelse

Pris 250 kr.

Tilmelding og spørgsmål på jagtskydning.dk@gmail.com senest 10. marts

 

 

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/